Kohti maatalouden ympäristönsuojelun digiloikkaa ja tehokasta hallintaa (Työpaketti 1)

Työpaketista kertoo työpaketin toinen vetäjä Jussi Kauppila

Työpaketin vetäjät

Jussi Kauppila
erikoistutkija
Suomen ympäristökeskus
etunimi.sukunimi@syke.fi
+358 295 251 270

 

Jani Salminen
erikoistutkija
Suomen ympäristökeskus
etunimi.sukunimi@syke.fi
+358 295 251 608

 

Työpaketti jakautuu kahteen osatutkimukseen.

Osatutkimus 1A: Yhdennetyn ravinnetietojärjestelmän oikeudelliset ja käytännölliset edellytykset

Maatalouden kuormituksen arvioimista ja vesiensuojelutoimien kohdentamista helpottaisi digitaalinen tietojärjestelmä, josta tilakohtaiset, ravinteiden huuhtoutumisen kannalta oleelliset tiedot olisivat saatavilla. Tähän liittyy teknisen toteutettavuuden haasteiden lisäksi oikeudellisia ja hyväksyttävyysnäkökulmia.

Tutkimuksessa mukana:

Kauko Koikkalainen
tutkija
Luonnonvarakeskus
etunimi.sukunimi@luke.fi
+358 295 326 257

 

Antti Miettinen
tutkija
Luonnonvarakeskus
etunimi.sukunimi@luke.fi
+358 295 326 365

 

Helena Valve
erikoistutkija
Suomen ympäristökeskus
etunimi.sukunimi@syke.fi
+358 295 251 723

 

Arja Mustonen
tutkija
Luonnonvarakeskus
etunimi.sukunimi@luke.fi
+358 295 322 267

 

Kaisa Riiko
kaisa@riikontila.fi
+358 400 414 212
 

 

Osatutkimus 1B: Maatalouden ympäristönsuojelutoimien arviointi ja tehostaminen peltolohkokohtaisen tiedon avulla

Mitä peltolohkokohtaista tietoa on jo nyt saatavilla ja mitä se kertoo? Tätä tutkitaan paikkatietopohjaisella aineistolla Satakunnan Pyhäjärviseudulla.

Tutkimuksessa mukana:

Juha Riihimäki
vanhempi tutkija
Suomen ympäristökeskus
etunimi.sukunimi@syke.fi
+358 295 251 559

 

Riitta Lemola
tutkija
Luonnonvarakeskus
etunimi.sukunimi@luke.fi
+358 295 326 325

 

Anne-Mari Ventelä
tutkimuspäällikkö
Pyhäjärvi-instituutti
etunimi.sukunimi@pji.fi
+358 50 370 2919

 

Päivi Laine
asiantuntija
Pyhäjärvi-instituutti
etunimi.sukunimi@pji.fi
+358 044 034 4067

 

Pekka Maijala
asiantuntija
Pyhäjärvi-instituutti
etunimi.sukunimi@pji.fi
+358 44 034 4059

 

Sauli Jaakkola
asiantuntija
Pyhäjärvi-instituutti
etunimi.sukunimi@pji.fi
+358 44 045 6423

Julkaistu 8.11.2019 klo 10.03, päivitetty 10.5.2021 klo 13.02
  • Tulosta sivu