Maatalouden rehevöittävä fosforikuormitus ja sen vähentäminen (Työpaketti 2)

Työpaketista kertoo erikoistutkija Antti Iho.

 

Työpaketin vetäjä

Risto Uusitalo
erikoistutkija
Luonnonvarakeskus
etunimi.sukunimi@luke.fi
+358 295 326 624

 

Työpaketti jakautuu neljään osatutkimukseen.

Osatutkimus 2A: Muokkauksen vaikutus liuenneen ja hiukkasmaisen fosforin huuhtoutumiseen

Voidaanko suorakylvöpelloilta huuhtoutuvaa liuennutta fosforia vähentää ajoittaisella muokkauksella? Tätä tutkitaan Jokioisten Kotkanojan koekentällä.

Tutkimuksessa mukana:

Riitta Lemola
tutkija
Luonnonvarakeskus
etunimi.sukunimi@luke.fi
+358 295 326 325

 

Osatutkimus 2B: Maa-ainesfosforin vapautuminen vesistöissä

Kun pelloilta erodoitunut maa-aines vajoaa vesistön pohjalle, se kohtaa tyystin toisenlaiset olosuhteet. Laboratoriokokeilla selvitetään, kuinka paljon maa-ainesfosforista voi vapautua hapettomissa oloissa.

Tutkimuksessa mukana:

Jouni Lehtoranta
erikoistutkija, dosentti
Suomen ympäristökeskus
etunimi.sukunimi@syke.fi
+358 295 251 363

 

Petri Ekholm
johtava tutkija, dosentti
Suomen ympäristökeskus
etunimi.sukunimi@syke.fi
+358 295 251 102

 

Simo Huotari
professori
Helsingin yliopisto
etunimi.sukunimi@helsinki.fi
+358 294 150 638

 

Antti-Jussi Kallio
tutkimusapulainen
Helsingin yliopisto
etunimi.sukunimi@helsinki.fi
+358 405 482 131

 

Osatutkimus 2C: Rakennekalkitus maatalouden fosforikuormituksen vähentäjänä

Rakennekalkilla voidaan vähentää rehevöittävää fosforikuormitusta, mutta kuinka paljon ja mitkä ovat toimen ilmastovaikutukset, sitä tutkitaan Jokioisten koekentillä.

Tutkimuksessa mukana:

Helena Soinne
erikoistutkija
Luonnonvarakeskus
etunimi.sukunimi@luke.fi
+358 295 322 118

 

Helena Merkkiniemi
tutkimusmestari
Luonnonvarakeskus
etunimi.sukunimi@luke.fi
+358 295 322 072

 

Johanna Nikama
tutkimusinsinööri
Luonnonvarakeskus
etunimi.sukunimi@luke.fi
+358 295 326 394

 

Kimmo Rasa
erikoistutkija
Luonnonvarakeskus
etunimi.sukunimi@luke.fi
+358 295 326 468

 

Markku Ollikainen
professori
Helsingin yliopisto
etunimi.sukunimi@helsinki.fi
+358 294 158 065

 

Osatutkimus 2D: Rehevöittävän fosforikuorman kustannustehokas hallinta

Maatalouden vesiensuojelutoimet vaikuttavat eri tavoin liuenneeseen ja maa-ainesfosforiin. Toimien kustannustehokkaita kombinaatioita ratkotaan ympäristötaloustieteellisellä mallinnuksella.

Tutkimuksessa mukana:

Antti Iho
erikoistutkija
Luonnonvarakeskus
etunimi.sukunimi@luke.fi
+358 295 326 159

 

Eero Sillasto
tutkija
Luonnonvarakeskus
etunimi.sukunimi@luke.fi
+358 295 322 218

Julkaistu 8.11.2019 klo 10.08, päivitetty 17.2.2022 klo 12.44
  • Tulosta sivu