Hankkeessa mukana

Hankkeen vetäjä

Suomen ympäristökeskus
SYKE on monialainen tutkimus- ja asiantuntijalaitos. Tärkein tehtävämme on ratkaista yhteiskunnan polttavia kysymyksiä, joilla on vaikutusta ympäristöön. Rakennamme kestävää yhteiskuntaa. Tarjoamme julkiseen ja yksityiseen päätöksentekoon välttämätöntä tietoa, monitieteistä osaamista ja asiantuntevaa palvelua.

 

Hankkeen kumppanit

Luonnonvarakeskus
Luken tutkijat ja asiantuntijat tuottavat uusia ratkaisuja suomalaisen biotalouden kestävään kehittämiseen ja uusien elinkeinojen edistämiseen. Kokoamme yhteen luonnonvarojen sekä vastuullisen ruoantuotannon osaajat. Luke on yksi maailman monitieteellisimmistä alan tutkimuskeskuksista.

 

 

Helsingin yliopisto
Maatalous- metsätieteellinen tiedekunta
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta on uusiutuvien luonnonvarojen vastuullisen käytön asiantuntija Suomessa ja kansainvälisesti. Tieteenalat ovat elintarvike- ja ravitsemustieteet, maatalous-, metsä- ja taloustieteet sekä mikrobiologia.

 

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan perustana on alan perustutkimus, jota soveltavat ja täydentävät maantiede ja geologia. Tutkimus on kansainvälisesti korkeatasoista. Tiedekunnan Kumpulan kampus on Pohjoismaiden suurin luonnontieteellisen osaamisen keskittymä.

 

 

 

Pyhäjärvi-instituutti
Pyhäjärvi-instituutin tehtävänä on edistää ja kehittää elintarviketaloutta ja ympäristöä koskevaa koulutusta, tutkimusta ja muuta kehitystoimintaa. Erityisosaamisalueita ovat elintarviketalous sekä vesistöjen tila, vesiensuojelu ja -kunnostus.

 

 

Hämeen Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus
Suomessa on kaikkiaan 15 ELY-keskusta, joiden tehtävänä on edistää alueensa kilpailukykyä, hyvinvointia ja kestävää kehitystä sekä hillitä ilmastonmuutosta.

 

 

Rahoittaja

 

Suomen kulttuurirahasto
Suomen Kulttuurirahasto on vuonna 1939 perustettu suomalaista kulttuuria ja tiedettä tukeva yksityinen säätiö. Sen tärkein tehtävä on taiteen- ja tieteentekijöille suunnattujen apurahojen jakaminen.

 

Julkaistu 8.11.2019 klo 10.19, päivitetty 8.11.2019 klo 10.18
  • Tulosta sivu