Uutisarkisto - uutiset


Julkaistu
Viljelijä Tomi Virolainen: Odotamme mielenkiinnolla kaksitasouoman tuloksia

Tomi Virolainen on Samassa Vedessä -hankkeessa viljelijöiden edustajana. Hän on Uuhikonojan ojitusyhteisön puheenjohtaja.”Olisimme kyllä peranneet ojat joka tapauksessa, mutta hankkeen avulla saimme r...

15.12.2020
Kaksitasouomat on kaivettu

Kesäkuussa 2020 alkoivat viimein kaksitasouomien kaivuut Uuhikonojalla, ja ne saatiin päätökseen lokakuussa. Kaksitasouomissa on tulvapenkereet kiintoaineksen ja ravinteiden pidättämiseen. Alueelle te...

9.11.2020
Korkeakouluharjoittelija tutkii kaksitasouoman vaikutuksia

Oona Kinnunen Aalto-yliopistosta aloitti toukokuussa työskentelynsä Samassa Vedessä -hankkeen Työpaketti 3:ssa. Hän on aiemmin mitannut laboratorio-oloissa virtausnopeuksia kasvillisuuden seassa sekä ...

29.5.2020
Rakennekalkin ja kipsin ilmasto- ja vesistövaikutuksia vertaillaan

Samassa Vedessä -hankkeessa tutkitaan ja vertaillaan rakennekalkin ja kipsin vaikutuksia eri fosforijakeiden huuhtoumiin pelloilta. Mielenkiinnon kohteena on myös, millaisia ilmastovaikutuksia rakenne...

27.11.2019
Kaisa Västilä aloittaa Samassa Vedessä -hankkeessa

Kaisa Västilä on aiemmin tutkinut ravinteiden pidättymistä maatalousuomien tulvatasanteisiin Sipoossa, Perniössä ja Tyrnävällä. Hänen mukaansa Tammelan Uuhikonojalla ainutlaatuista on se, että kaksita...

7.11.2019
Kaksitasouomia aletaan rakentaa Tammelaan

Eläkkeelle jäävä agronomi Markku Puustinen iloitsee siitä, että Samassa Vedessä –hankkeen työpaketti 3:ssa on saatu aloitettua kokonaisvaltainen ravinnekuormituksen ja eroosion tarkastelu kuivatusalue...

27.8.2019
Jotta voisi tietää, mihin suunnata, pitää tietää, missä on

Maatalouden ympäristönsuojelutoimien tehostaminen edellyttää esimerkiksi peltojen fosforipitoisuuden perusteellista tuntemusta. Tutkimusalueelta Etelä-Satakunnasta saatuja peltojen fosforipitoisuustie...

8.4.2019
Ravinnekuormituksen mittaukset on aloitettu Tammelan Uuhikonojalla

Osana Samassa Vedessä -hanketta tutkitaan viljelyjärjestelmien sopeutumista muuttuviin ilmasto- ja ympäristöolosuhteisiin. Tutkimusta varten etsittiin viime keväänä sopivia alueita, joilla voitaisiin ...

6.2.2019
Uusia menetelmiä maatalouden vesiensuojeluun

Hallitus esittää Itämeren ja vesiensuojelun tehostamiseksi 15 miljoonan euron vuosittaista lisärahoitusta kaudelle 2019-2021. Samassa Vedessä -hanke tutkii rakennekalkituksen vaikutusta eri fosforijak...

5.11.2018
Mitä fosfori pullossa kertoo?

Pelloilta päätyy fosforia maa-aineksen mukana vesistöjen pohjalle. Kuinka paljon fosforia vapautuu pohjalta edelleen vesistöön? Pohjalle joutuneen fosforin rehevöittävyyttä alettiin selvittää keväällä...

5.11.2018

  • Tulosta sivu