Uutisarkisto

Uutiset

RSS
 • Hankkeen tulokset ja politiikkasuositukset julkaistiin 17.3.2023
  Samassa Vedessä -hankkeen tuloksista kerrottiin laajasti loppuseminaarissa Pikku-Finlandissa 14.3.2023. Seminaarissa oli kaksi paneelia, joista toisessa keksuteltiin ravinnetietovarannon perustamisesta. Seminaarissa oli jaossa myös hankkeen politiikkasuositukset, jotka on suunnattu päättäjille sekä maatalouden neuvontajärjestöille ja vesiensuojelun parissa toimijoille.
 • Loppuseminaari: Miten maatalouden ympäristökuormitus saadaan kuriin? 26.1.2023
  Miten maatalouden ympäristökuormitus saadaan kuriin? Tervetuloa kuulemaan uusimmat tutkimustulokset ja suositukset Samassa Vedessä -hankkeen loppuseminaariin. Tapahtuma järjestetään Pikku-Finlandian Honka-salissa ja etäyhteyksien päässä tiistaina 14.3. klo 9:00-12:00.
 • Miten peltolohkokohtainen kirjanpito tukee viljelykäytäntöjä? 24.8.2022
  Vesiensuojelu vaatii lannan ja muiden lannoitteiden käytön optimointia maataloudessa. Uudessa Journal of Rural Studies -artikkelissa Samassa Vedessä -hankkeen tutkijat Helena Valve ja Jani Salminen analysoivat, miten peltolohkokohtainen kirjanpito tukee viljelykäytäntöjä.
 • Selvitys ravinnetietovarannosta valmistui 17.2.2022
  Olisiko mahdollista kerätä kaikkien Suomen peltolohkojen ravinne-, viljely- ja satotiedot digitaaliseen tietojärjetelmään? Tätä selviettiin Samassa Vedessä -hankkeen 1. työpaketissa: Kohti maatalouden ympäristönsuojelun digiloikkaa ja tehokasta hallintaa. Selvityksen mukaan tällaisen ravinneteitovarannon perustaminen olisi mahdollista. Ravinnetietovaranto tehostaisi merkittävästi maatalouden vesiensuojelua.
 • Viljelijä Tomi Virolainen: Odotamme mielenkiinnolla kaksitasouoman tuloksia 15.12.2020
  Tomi Virolainen on Samassa Vedessä -hankkeessa viljelijöiden edustajana. Hän on Uuhikonojan ojitusyhteisön puheenjohtaja.”Olisimme kyllä peranneet ojat joka tapauksessa, mutta hankkeen avulla saimme rakennettua myös kaksitasouomat ja laskeutusaltaan, eli saimme ympäristöystävällisemmät vaihtoehdot.”
 • Kaksitasouomat on kaivettu 9.11.2020
  Kesäkuussa 2020 alkoivat viimein kaksitasouomien kaivuut Uuhikonojalla, ja ne saatiin päätökseen lokakuussa. Kaksitasouomissa on tulvapenkereet kiintoaineksen ja ravinteiden pidättämiseen. Alueelle tehtiin myös laskeutusallas. Katso videolta, miten kaksitasouomat kaivettiin.
 • Korkeakouluharjoittelija tutkii kaksitasouoman vaikutuksia 29.5.2020
  Oona Kinnunen Aalto-yliopistosta aloitti toukokuussa työskentelynsä Samassa Vedessä -hankkeen Työpaketti 3:ssa. Hän on aiemmin mitannut laboratorio-oloissa virtausnopeuksia kasvillisuuden seassa sekä vapaan virtauksen ja kasvillisuuden rajapinnalla. ”Odotan mielenkiinnolla, että pääsen näkemään kaksitasouoman vaikutuksia todellisessa maatalousuomassa Uuhikonojalla.”
 • Rakennekalkin ja kipsin ilmasto- ja vesistövaikutuksia vertaillaan 27.11.2019
  Samassa Vedessä -hankkeessa tutkitaan ja vertaillaan rakennekalkin ja kipsin vaikutuksia eri fosforijakeiden huuhtoumiin pelloilta. Mielenkiinnon kohteena on myös, millaisia ilmastovaikutuksia rakennekalkin ja kipsin peltokäytöllä on elinkaaren mittaisessa tarkastelussa ja miten todetut tulokset vaikuttavat näiden maanparannusaineiden käytön toivottavuuteen.
 • Kaisa Västilä aloittaa Samassa Vedessä -hankkeessa 7.11.2019
  Kaisa Västilä on aiemmin tutkinut ravinteiden pidättymistä maatalousuomien tulvatasanteisiin Sipoossa, Perniössä ja Tyrnävällä. Hänen mukaansa Tammelan Uuhikonojalla ainutlaatuista on se, että kaksitasouomien tulvatasanteita tullaan rakentamaan kontrolloidusti tutkimuksen tarpeisiin.
 • Kaksitasouomia aletaan rakentaa Tammelaan 27.8.2019
  Eläkkeelle jäävä agronomi Markku Puustinen iloitsee siitä, että Samassa Vedessä –hankkeen työpaketti 3:ssa on saatu aloitettua kokonaisvaltainen ravinnekuormituksen ja eroosion tarkastelu kuivatusaluemittakaavassa. Tammelan Uuhikonojalla aletaan tänä syksynä perata nykyistä huonokuntoista valtaojaa kaksitasouomaksi.
Lisää uutisia
 • Tulosta sivu