Uusia menetelmiä maatalouden vesiensuojeluun

Uutinen 5.11.2018 klo 12.30
Rakennekalkituksen vaikutusta eri fosforijakeiden huuhtoumiin tutkitaan Samassa Vedessä -hankkeessa peltolohkotason kokeilla.

Hallitus esittää Itämeren ja vesiensuojelun tehostamiseksi 15 miljoonan euron vuosittaista lisärahoitusta kaudelle 2019–2021. Ympäristöministeriössä valmistellaan tehostettua vesiensuojeluohjelmaa, jossa osa rahoituksesta ohjataan maatalouden ravinnekuormituksen vähentämiseen ottamalla laajasti käyttöön uusia menetelmiä kuten kipsinlevitys, rakennekalkitus ja kuidut. Samassa Vedessä -hanke tutkii rakennekalkituksen vaikutusta eri fosforijakeiden huuhtoumiin systemaattisilla peltolohkotason kokeilla ja selvittää laboratoriossa, millaiset maat erityisesti hyötyisivät kipsistä tai rakennekalkista.

Rakennekalkkia levitetään syksyn aikana Nummelan koekentälle, minkä jälkeen seurataan muuttuuko pellolta valuvien vesien ravinnepitoisuudet käsittelyn vaikutuksesta. Laboratoriokokeissa tutkitaan muun muassa maan sähköisiä ominaisuuksia, jotka pitkälti säätelevät sitä, millaista vastetta kipsin ja rakennekalkin käytöstä voidaan odottaa eroosion vähenemiseen. Lisäksi selvitetään rakennekalkituksen ilmastovaikutuksia.


  • Tulosta sivu