Selvitys ravinnetietovarannosta valmistui

Uutinen 17.2.2022 klo 12.37
© Kai Widell

Olisiko mahdollista kerätä kaikkien Suomen peltolohkojen ravinne-, viljely- ja satotiedot digitaaliseen tietojärjetelmään? Tätä selviettiin Samassa Vedessä -hankkeen 1. työpaketissa: Kohti maatalouden ympäristönsuojelun digiloikkaa ja tehokasta hallintaa. Selvityksen mukaan tällaisen ravinneteitovarannon perustaminen olisi mahdollista.Sitä voisi ylläptää Ruokavirasto.Ravinnetietovaranto tehostaisi merkittävästi maatalouden vesiensuojelua.

”Tietovarannon perustaminen edellyttäisi, että viljavuustutkimusten maanäytteiden otto saataisiin nykyistä luotettavammaksi. Myös hallinnon nykyisiä rekistereitä tulisi kehittää, esimerkiksi yhdenmukaistaa kasvirekisteri ja perustaa reaaliaikainen lannoitevalmisterekisteri”, toteaa Kauko Koikkalainen Lukesta. 

Maatalouden ravinnetietovarannon käyttöönotto vaatisi lisätoimia tiloilla, jotka eivät tällä hetkellä tee lohkokohtaisia muistiinpanoja nykyisen ympäristökorvauksen edellyttämässä laajuudessa. Lisätoimia tulisi myös tiloille, joilla lohkomuistiinpanoja ei vielä tallenneta digitaalisesti.Tiloille suunnattujen erillisten kyselyjen ja raportointien tarve kuitenkin vähenisi.

”Maanviljelijöiden haastattelut osoittavat, että peltolohkokohtaisten ravinnetietojen keräämiseen ja hyödyntämiseen suhtaudutaan monella eri tavalla, sekä kielteisesti että myönteisesti. Osa haastatelluista viljelijöistä epäili, etteivät kaikki viljelijät noudata lannoitusrajoja eivätkä kerää tietoja asianmukaisesti. Ravinnetietovaranto voidaan tällöin nähdä mahdollisuutena taata, että säännöt ovat kaikille samat”, summaa erikoistutkija Helena Valve SYKEstä.

Ravinnetietovarannon perustaminen edellyttäisi uutta lainsäädäntöä. Kaikille viljelijöille säädettäisiin velvollisuus pitää ja raportoida viranomaiselle nykyisen ympäristökorvausjärjestelmän tasoista lohkokirjanpitoa tavalla, joka mahdollistaa enimmäislannoitusmäärien valvonnan.

Vaikka ravinnetietovaranto tarkoitettaisiin ensisijaisesti viranomaistarkoituksiin, sen sisältämät tiedot ovat pääosin julkista ympäristötietoa, jonka saatavuuden rajoittamiselle ei ole perusteita. Tietojen luovuttamisesta on kuitenkin säädettävä erikseen joko yleisesti ympäristötietoja koskevalla julkisuuslain muutoksella tai sisällyttämällä ravinnevarantoon sisältyvien ympäristötietojen luovuttamista koskevat säännökset ravinnekuormituksen rajoittamista koskevaan erityislainsäädäntöön.

Lue lisää

SYKE ja Luke tiedottavat (16.2.2022) :Peltolohkokohtaisten ravinnetietojen kerääminen digitaaliseen tietojärjestelmään tehostaisi merkittävästi maatalouden vesiensuojelua

Suomen ympäristökeskuksen raportteja 4/2022
Maatalouden ravinnetietovaranto – työkalu viranomaisille ja viljelijöille (helda.fi) 

 


  • Tulosta sivu