Ravinnekuormituksen mittaukset on aloitettu Tammelan Uuhikonojalla

Uutinen 6.2.2019 klo 16.43
Tammelan Uuhikonojalle asennettiin loppusyksyllä seurantalaitteita.
© Kuva: Sirkka Tattari

Osana Samassa Vedessä -hanketta tutkitaan viljelyjärjestelmien sopeutumista muuttuviin ilmasto- ja ympäristöolosuhteisiin. Tutkimusta varten etsimme viime keväänä sopivia alueita, joilla voitaisiin kokeilla erilaisia viljelyjärjestelmiä ja seurata niiden vaikutuksia ravinnekuormituksiin. Valinta osui Lounais-Hämeeseen, Tammelan Uuhikonojalle.

Etsintäkuulutus tuotti hyvän tuloksen – saimme yli kaksikymmentä ehdokasta hankkeen kohdealueiksi. Alkukesän helteissä tutkimme maastossa tarkemmin neljää käyttökelpoisimmaksi arvioitua aluetta. Huolellisen tarkastelun ja valintaprosessin jälkeen lopullinen valinta osui Lounais-Hämeeseen, Tammelan Uuhikonojalle.

Kokeilualueeksi valittiin kaikkiaan 15 viljelijäosakkaan maa-alue, josta peltoa on 40 prosenttia. Peltoa on kaikkiaan 300 hehtaaria. Kesän ja syksyn aikana tehtiin intensiivistä suunnittelua ja kerättiin pohjatietoja alueen viljelijöiden kanssa. Kuivatusalueen peruskuivatusuoman suunnitteluprosessi on meneillään. Tarkoitus on soveltaa monipuolisesti kestäviä ratkaisuja.

Yksi yhteisön viljelijäosakas osallistui hankkeen kannustamana ojitusisännöitsijäkoulutukseen Ilmajoella ja Mustialassa. Viljelijät on myös haastateltu, ja kohdealueen ja vertailualueen seurantamittaukset on suunniteltu ja käynnistetty.    


  • Tulosta sivu