Mitä fosfori pullossa kertoo?

Uutinen 5.11.2018 klo 12.22
Koepulloista otettiin näytteet Helsingin yliopiston mikrobiologian osaston anaerobikaapissa.

Pelloilta päätyy fosforia maa-aineksen mukana vesistöjen pohjalle. Kuinka paljon fosforia vapautuu pohjalta edelleen vesistöön? Pohjalle joutuneen fosforin rehevöittävyyttä alettiin selvittää keväällä pullokokeiden avulla SYKEn merikeskuksen laboratoriossa. Peltomaasta ja merivedestä sekoitettiin 32 erilaista cocktailia. Osaa seoksista vielä makeutettiin sokerilla mikrobitoiminnan kiihdyttämiseksi. Pulloista poistettiin happi typpikaasulla ja ne siirrettiin kymmenen asteen lämpötilaan ja pimeään. Siellä ne saivat muhia Itämeren pohjasedimentin kaltaisissa oloissa.

Pulloista otettiin näytteet yhden ja kahden kuukauden päästä. Niistä tutkittiin, miten mikrobiologiset hajotusprosessit ovat muuttaneet fosforin ja sitä sitovan raudan olomuotoa ja kemiaa. Tuloksista voidaan päätellä, kuinka paljon maa-aineksesta vapautuu fosforia veteen. Tieto auttaa arvioimaan peltojen muokkausmenetelmien vaikutuksia rehevöittävän fosforin huuhtoutumiseen.

Tämän pullokokeen tulokset eivät vielä päädy politiikkasuosituksiksi, sillä kyseessä oli vasta esikoe, joka auttaa suunnittelemaan syksyllä toteutettavaa isompaa koetta. Siinä pulloja on paljon enemmän, yli sata. Kokeet tehdään SYKEn, Luken ja Helsingin yliopiston fysiikan osaston yhteistyönä.


  • Tulosta sivu