Korkeakouluharjoittelija tutkii kaksitasouoman vaikutuksia

Uutinen 29.5.2020 klo 14.56
Oona Kinnunen_uutinen
Opiskeluissaan Aalto-yliopistossa Oona Kinnunen on perehtynyt muun muassa siihen, millainen vaikutus kasvillisuudella on veden virtausnopeuteen ja sekoittumiseen.

Oona Kinnunen Aalto-yliopistosta aloitti toukokuussa työskentelynsä Samassa Vedessä -hankkeen Työpaketti 3:ssa. Hän on korkeakouluharjoittelijana Suomen ympäristökeskuksessa elokuun puoleen väliin asti.

Kinnunen opiskelee Aalto-yliopiston vesi- ja ympäristötekniikan maisteriohjelmassa. Hän suuntautuu opinnoissaan hydrologiaan ja vesivarojen hallintaan sekä jätevesien käsittelyprosesseihin. Samassa Vedessä -hankkeessa hän selvittää, mitä merkitystä luonnonmukaisilla menetelmillä ja ojitusisännöinnillä on maatalouden peruskuivatushankkeille.

Opiskeluissaan Kinnunen on perehtynyt esimerkiksi siihen, millainen vaikutus kasvillisuudella on veden virtausnopeuteen ja sekoittumiseen. Hän on mitannut virtausnopeuksia kasvillisuuden seassa sekä vapaan virtauksen ja kasvillisuuden rajapinnalla. Mittaukset on tehty Aalto-yliopiston ympäristöhydrauliikan laboratorioon rakennetusta kourusta.

Kasvillisuus vaikuttaa merkittävästi tulvatasanteiden virtauksiin ja edelleen kiintoaineen ja ravinteiden kulkeutumiseen ja pidättymiseen. ”On tärkeä ymmärtää, miten kaksitasouoman mitoitus sekä kasvillisuus vaikuttavat kiintoaineen ja ravinteiden prosesseihin erityisesti muuttuvissa ilmasto- ja ympäristöolosuhteissa”, kertoo Kinnunen. ”Odotan mielenkiinnolla, että pääsen näkemään kaksitasouoman vaikutuksia todellisessa maatalousuomassa Uuhikonojalla.”

Lisätietoja:

Oona Kinnunen
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi


  • Tulosta sivu