Kaksitasouomia aletaan rakentaa Tammelaan

Uutinen 27.8.2019 klo 12.05
Markku Puustinen (oikealla) jää eläkkeelle, ja jättää maatalouden vesistöpäästöjen tutkimisen Samassa Vedessä -hankkeen työpaketti 3:n osalta nuoremmille, kuten Turo Hjerpelle. © SYKE / Kai Widell

Agronomi Markku Puustinen Suomen ympäristökeskuksesta iloitsee siitä, että Samassa Vedessä -hankkeen työpaketti 3:ssa on saatu aloitettua kokonaisvaltainen ravinnekuormituksen ja eroosion tarkastelu kuivatusaluemittakaavassa. Seurantamittaukset Tammelassa ovat olleet käynnissä viime vuoden syksystä lähtien.Viidentoista maatilan yhteinen kuivatushanke on Puustisen mielestä läpimurto. Alue on kaikkiaan 600 hehtaaria, josta noin puolet on peltoa.

Tammelan Uuhikonojalla aletaan tänä syksynä perata nykyistä huonokuntoista valtaojaa kaksitasouomaksi. Kaksitasouoma poikkeaa tavallisesta ojasta siinä, että siihen rakennetaan tulvatasanteet. Uoman pohjalle jää pieni alivesiuoma vähäisemmille virtaamille. ”Kaksistasouomissa vedellä ei ole kiire, ja siksi kiintoaine ehtii laskeutua penkereille, ja näin kiintoainekuorma pelloilta vesistöön vähenee”, kuvailee Puustinen. Tulvapenkereet ovat myös hyviä elinympäristöjä monille kasveille, linnuille, hyönteisille ja piennisäkkäille, ja lisäävät siten osaltaan luonnon monimuotoisuutta.

”Siitä ei pääse mihinkään, että pellot tarvitsevat kuivatusta. Kaksitasouomat ovat hyvä lisäratkaisu kuivatuksen aiheuttaman ravinnekuormituksen vähentämiseen.”

Oleellista Puustisen mukaan on se, että kaksitasouomien vaikuttavuutta päästään tutkimaan koko kuivatusalueen mittakaavassa. Pienempiä kokeiluja on tehty aiemminkin. ”Olen jäämässä eläkkeelle hyvillä mielin, kun tiedän, että tämä vihdoin toteutuu. Uskon, että kaksitasouomat ovat maatalouden ympäristöongelmien ratkaisussa puuttuva linkki. Ne auttavat sovittamaan yhteen peltojen ja vesistöjen tarpeita.”

Leena Rantajärvi

Lisätietoa:

Turo Hjerppe
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi


  • Tulosta sivu