Kaisa Västilä aloittaa Samassa Vedessä -hankkeessa

Uutinen 7.11.2019 klo 16.39
Kaisa Västilä syyskuussa ottamassa näytteitä merkkiaineen kulkeutumisesta maatalousuomasta Puolassa, Varsovan lähellä. Merkkiaineen kulkeutumisesta voidaan päätellä ravinteiden kulkeutumisreittejä ja pidättymistä.
© Kuva: Monika Kalinowska

Marraskuun alussa Samassa Vedessä -hanke sai eläköityneen Markku Puustisen tilalle tekniikan tohtori Kaisa Västilän. Västilä siirtyi Aalto-yliopistosta Suomen ympäristökeskukseen (SYKE). Samassa Vedessä hankkeen kanssa hän on tehnyt yhteistyöstä jo aiemmin, ja ollut jopa valitsemassa Työpaketti 3:n Tammelan seuranta-aluetta kesällä 2018 ollessaan tutkijavaihdossa SYKEssä.

Västilä on Aalto-yliopistossa tutkinut muun muassa ravinteiden pidättymistä maatalousuomien tulvatasanteisiin ja sitä, miten tulvatasanteiden kasvillisuus siihen vaikuttaa. Mittauksia on tehty Sipoossa, Perniössä ja Tyrnävällä. ”Näitä uomia ei kuitenkaan ole rakennettu tutkimustarkoituksiin.” Västilän mukaan Tammelan Uuhikonojalla ainutlaatuista onkin se, että kaksitasouomien tulvatasanteita tullaan rakentamaan kontrolloidusti tutkimuksen tarpeisiin. ”Voidaan esimerkiksi tehdä tulvatasanteita eri korkeuksille ja molemmille puolille tai vain toiselle puolelle.”

Uuhikonojalla on jo käynnissä uomien jatkuvatoimiset ravinnepitoisuusmittaukset, ja kaksitasouomia aletaan rakentaa tammi-helmikuussa.

Leena Rantajärvi

Lisätietoa:

Kaisa Västilä
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi


  • Tulosta sivu