Jotta voisi tietää, mihin suunnata, pitää tietää, missä on

Uutinen 8.4.2019 klo 9.46

Samassa Vedessä -hanke etsii ratkaisuja, joilla voidaan tehostaa maatalouden ympäristönsuojelutoimia ja toimien vaikuttavuutta. Tehostaminen edellyttää nykytilan, esimerkiksi peltojen fosforipitoisuuden, perusteellista tuntemusta.

Olemassa olevan tiedon kerääminen ja yhdistäminen on täydessä vauhdissa, ja se toteutetaan Suomen ympäristökeskuksen ja Pyhäjärvi-instituutin yhteistyönä. Tapaustutkimusalueena on Pyhäjärviseutu Etelä-Satakunnassa. Tapaustutkimusalueen aineistoista on muodostumassa monisävyinen, paikkatietoon perustuva paletti, jossa yhdistämme tietoja tosiinsa. Esimerkiksi peltojen fosforipitoisuuksia yhdistetään vedenlaatutietoihin ja syntyvän ja kierrätetyn lannan määriin sekä lannan ravinnesisältöihin.

Tieteelliseen tutkimukseen suhtaudutaan Suomessa myönteisesti. Tämä heijastunut myös siihen, että olemme saaneet käyttöömme edellä mainittuja aineistoja. Tietojen kokoaminen vaatii kuitenkin tutkimusta tukevan lainsäädännön ja yrityksiltä tutkimusmyönteistä asennetta. Lisäksi tarvitaan neuvottelemista ja sopimista. Tämä pätee myös viranomaisten hallussa oleviin maatalouden tietoaineistoihin. Aineistojen yhdistelevän analyysin tuloksia on odotettavissa loppuvuoden aikana

Maatalouden ympäristönsuojelutoimien tehostaminen edellyttää esimerkiksi peltojen fosforipitoisuuden perusteellista tuntemusta.

  • Tulosta sivu